Statut szkoły

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2007 r., Nr 80, poz. 542 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r., Nr 35, poz. 222); rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.  Nr 156, poz. 1046) rozporządzenia MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988; z 2003 r. Nr 192, poz. 1875).

Załączniki:
Pobierz plik (statut ZSP Nr1(2).doc)statut ZSP Nr1(2).doc[ ]596 kB867 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika