Kierunki kształcenia w ofercie szkoły 2017/2018

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

Oferta edukacyjna 2017/2018

Szkoła branżowa I stopnia:
Murarz i tynkarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Kucharz
Klasa wielozawodowa – kształcąca w zawodach niszowych np.; sprzedawca, piekarz, cukiernik. Uczeń jest pracownikiem młodocianym, otrzymuje wynagrodzenie a czas nauki wlicza się do stażu pracy

Technikum:
Technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalista z zakresu żywienia i dietetyki
Uczniowie uczą się:
 - sporządzania potraw i napojów,
- organizacji żywienia i usług gastronomicznych,
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
-odjąć zatrudnienie w barach, hotelach, restauracjach
-otworzyć własny lokal gastronomiczny
Praktyki zawodowe dla najlepszych odbywają się w zagranicznych lokalach gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych – diagnosta i serwisant pojazdów samochodowych

Uczniowie uczą się:
 - diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 - diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 - organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych
Nauka na specjalistycznym sprzęcie diagnostycznym i oprogramowaniu. Praktyki w serwisach samochodowych m.in. SCANIA Polska
PRAWO JAZDY BEZ ŻADNYCH OPŁAT
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- pracować w serwisach samochodowych, salonach sprzedaży, stacjach obsługi samochodów
- otworzyć własny warsztat serwisowo-samochodowy

Technik ekonomista – menadżer w firmie, księgowy i doradca finansowy

Uczniowie uczą się:
- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji
- obliczania podatków i dokonywania rozliczeń
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
- sporządzania analiz i sprawozdań
- prowadzenia rachunkowości i marketingu
- zasad funkcjonowania rynku walutowego, akcji, rynków finansowych
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- pracować w banku, w urzędach, w biurach podatkowych, analitycznych, domach maklerskich
- otworzyć własną kancelarię podatkową, świadczyć usługi księgowe i analityczne

Technik mechanik – klasa tworzona we współpracy z lokalnymi pracodawcami branży metalowej, praktyczna nauka zawodu odbywa się i pracodawców w realnych warunkach produkcyjnych, a najlepsi uczniowie mają zagwarantowane zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
Uczniowie uczą się:
- użytkowania obrabiarek skrawających w tym sterowanych numerycznie CNC
- organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik usług fryzjerskich – specjalista od stylizacji i wizażu

Uczniowie w klasie wizażu i stylizacji fryzur uczą się:
- wykonywania zabiegów fryzjerskich,
- projektowania i stylizacji fryzur,
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- podjąć zatrudnienie jako charakteryzator, stylista fryzur, wizażysta
- otworzyć własne studio fryzur i wizażu

Technik budownictwa – specjalista w zakresie organizacji robót budowlanych i kosztorysów
Uczniowie w klasie nowoczesnych technologii budownictwa uczą się:
- wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie,
- organizacji i kontroli robót budowlanych,
 - sporządzania kosztorysów i sporządzania dokumentacji przetargowej w nowoczesnych programach specjalistycznych
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- założyć własną firmę budowlaną
- pracować w biurach projektowych, nadzorze budowlanym lub w firmach budowlanych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej (III semestru) realizując program liceum. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i informatyka. Ukończenie liceum daje możliwość przystąpienia do matury i uzyskania wykształcenia średniego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – dla pełnoletnich uczniów są możliwością zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych (dodatkowego zawodu), a dla osób dorosłych, którzy chcą zdobyć zawód daje możliwość uzupełnienia takiego wykształcenia. Jest to bezpłatna forma kształcenia osób dorosłych w systemie zaocznym.

Szukaj

Menu użytkownika